Profil

Nama               : SMA Negeri 1 Pangalengan

Provinsi           : Jawa Barat

Kecamatan      : Pangalengan

Desa                : Margamulya

Alamat : Kebon Kopi No. 145 RT 03 RW 24

Moto Sekolah : DIGEMARI – Disiplin, Ikhlas, Gesit, Empati, Murah Hati, Amanah, Responsif, Istiqomah

Visi Sekolah 

TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG UNGGUL DALAM PRESTASI, BERAKHLAQ MULIA, BERBUDAYA, BERWAWASAN GLOBAL DENGAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Misi Sekolah 

  1. Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis di taraf regional, nasional maupun internasional.
  2. Membina peserta didik unggul dalam perolehan nilai ujian sekolah serta berhasil masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta unggul.
  3. Membudayakan Kerja Disiplin,Ikhlas,Gesit, Empati, Murah Hati, Amanah, Responsif, dan Istiqomah (DIGEMARI)
  4. Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta kearifan lokal dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Menumbuhkembangkan sikap peduli lingkungan dan budaya sekolah sehat.
  6. Menerapkan pengelolaan sekolah yang mengacu pada Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan melibatkan seluruh warga sekolah
  7. Menumbuhkembangkan perilaku religius dalam diri warga sekolah sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan
  8. Melaksanakan program kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, alumni, intitusi pendidikan, dunia usaha/dunia industry dan aparat pemerintahan.